Video: 'Bữa cơm của mẹ' thắt lòng dân mạng

Video: 'Bữa cơm của mẹ' thắt lòng dân mạng

"Tất cả những bà mẹ trên thế giới đều rất keo kiệt với bản thân nhưng với con cái, họ không bao giờ tiếc điều gì", câu chuyện gần gũi mà mỗi người xem đều cảm thấy như câu chuyện của chính mình.