Đồng đô la Mỹ đã thay đổi như thế nào qua các năm?

Đồng đô la Mỹ đã thay đổi như thế nào qua các năm?

VietTimes -- Trong khi một số người ủng hộ việc loại bỏ tờ 1 USD, thì mệnh giá chung này có một lịch sử hấp dẫn. Thiết kế của đồng đô la đã trải qua một số thay đổi thú vị trong những năm qua - từ những "hồi tưởng" nổi lên trong thập niên 1920 cho đến các loại ngân phiếu in trên web của những năm 1990.