Từ Times City đến Ngọc Khánh sẽ tiết kiệm 25% thời gian di chuyển nếu sử dụng giải pháp do AI đưa ra

Từ Times City đến Ngọc Khánh sẽ tiết kiệm 25% thời gian di chuyển nếu sử dụng giải pháp do AI đưa ra

VietTimes – Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã “bắt tay” với Grab để xây dựng một phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo. Mục đích của phòng thí nghiệm này sử dụng AI để đưa ra các giái pháp giao thông thông minh tại các thành phố lớn của Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.