10 đường biên giới “lạ lùng” nhất trên thế giới

10 đường biên giới “lạ lùng” nhất trên thế giới

VietTimes -- Biên giới đường phân định giới hạn lãnh thổ hay lãnh hải của một đất nước. Tuy nhiên, trên thế giới, xuất hiện những đường biên giới vô cùng đặc biệt và thú vị, thậm chí có một số quốc gia nằm trong một quốc gia khác.