Tiểu liên lưỡng cư ADS, vũ khí không thể thiếu với đặc công nước

Tiểu liên lưỡng cư ADS, vũ khí không thể thiếu với đặc công nước

VietTimes -- Trong tương lai không xa, các lực lượng đặc nhiệm người nhái Nga (đặc công nước) sẽ được trang bị một loại vũ khí có một không hai trên toàn thế giới, súng tiểu liên ADS. Tính năng độc đáo của vũ khí là súng tiểu liên có hiệu quả chiến đấu cả trên đất liền và dưới nước.