Các nhân tố tác động đến giá dầu

Các nhân tố tác động đến giá dầu

Các chuyên gia gặp khó mình khi đưa ra những dự báo về xu hướng giá dầu. Vậy thì cái gì đang điều khiển giá dầu? Nhiều nhà bình luận cho rằng có một số giả thuyết, hiện tượng và các yếu tố góp phần vào sự thay đổi bất thường của giá dầu: