Giải mật hồ sơ: Mỹ mưu đồ đóng giả máy bay Liên Xô lấy cớ gây chiến

Giải mật hồ sơ: Mỹ mưu đồ đóng giả máy bay Liên Xô lấy cớ gây chiến

VietTimes -- Trang tin Mỹ Dailycaller, dẫn nguồn từ bộ hồ sơ tài liệu mới được giải mật JFK files: Chính phủ Mỹ từng nghiên cứu sản xuất hoặc mua lại những máy bay chiến đấu của Liên Xô cũ với mục đích nghi binh hoặc khiêu khích, kích động một cuộc chiến tranh với Liên bang Xô viết.