“Taxi công nghệ” cần phải được coi là chính nó

“Taxi công nghệ” cần phải được coi là chính nó

VietTimes – Bộ Giao thông Vận tải và ngành Tòa án đang lúng túng, chưa biết phân định Grab, Go-Jek, Fastgo, Aber hay T.Net, v.v. là taxi, hay chỉ là dịch vụ kết nối hay là một loại hình kinh tế - dịch vụ gì khác. Câu trả lời thực ra rất giản dị và hoàn toàn chắc chắn: nó chỉ là chính nó! Và khi nó đã phát triển vượt một tầm mức nào đó, muốn quản lý thật hiệu quả cần phải coi nó có bản chất riêng, có tên gọi riêng và chịu sự quản lý nhà nước theo những quy định riêng.