Việt Nam đang có lợi thế chiến lược rất lớn!
Cọ xát chiến lược Mỹ - Trung và cách ứng xử của Việt Nam, Thiếu tướng, TS. Đỗ Lê Chi:

Việt Nam đang có lợi thế chiến lược rất lớn!

VietTimes – “Mặc dù lực còn nhỏ, nhưng Việt Nam lại có thế địa - chiến lược đặc thù, đủ để bù đắp cho lực. Cái thế địa - chiến lược đem lại cho Việt Nam lợi thế quan trọng để giúp tạo nên một không gian mang tính ổn định, hợp tác, giảm đi những yếu tố gây xung đột. Theo tôi, Việt Nam đang có lợi thế chiến lược lớn, vấn đề là tận dụng nó như thế nào mà thôi” – TS. Đỗ Lê Chi.
Bài 2: “Việt Nam chúng ta cần phải có các tư tưởng kinh tế một cách chủ động, tích cực”
Về căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung, Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt:

Bài 2: “Việt Nam chúng ta cần phải có các tư tưởng kinh tế một cách chủ động, tích cực”

VietTimes – “Trong phát triển kinh tế, chúng ta có những lời nói vô nghĩa và những sự im lặng quá dài. Cần phải có các tư tưởng kinh tế một cách chủ động, một cách tích cực. Cần phải mạnh dạn thảo luận, tranh cãi và quan hệ thông thường không chỉ đối với Trung Quốc mà cả với nhiều nước khác   ”- Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt.
Bài 1: “Mỹ đang trên đà đi đến đối đầu một cách toàn diện với Trung Quốc”
Về căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung, Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt:

Bài 1: “Mỹ đang trên đà đi đến đối đầu một cách toàn diện với Trung Quốc”

VietTimes – Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang chuyển dần thành cuộc chiến toàn diện, đưa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào một cuộc “chiến tranh lạnh”. Việt Nam chúng ta cần phải hành động như thế nào để vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vừa phát triển kinh tế trong bối cảnh này? Cuộc trò chuyện của Nhà báo Huỳnh Phan với Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt cho chúng ta thấy một phần “bức tranh” này.