Lên tàu cảnh sát biển Mỹ ở cửa ngõ Alaska (Kỳ 2)

Lên tàu cảnh sát biển Mỹ ở cửa ngõ Alaska (Kỳ 2)

Thuyền trưởng tàu cảnh sát biển USCGS Melon Christosfer German và phó thuyền trưởng Hasart tiếp chúng tôi ngay tại tổng hành dinh bộ tư lệnh cảnh sát biển Bắc Mỹ đóng ở thành phố cảng Seattle, trước khi chúng tôi thăm tàu Melon vừa trở về từ chuyến tuần tra kéo dài suốt 100 ngày tại vùng biển Bắc Thái Bình Dương...