Tại sao VinaCapital lại đổ tiền vào DXS?

Tại sao VinaCapital lại đổ tiền vào DXS?

VietTimes – Sự xuất hiện của VinaCapital trong thương vụ DXS đang nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. "Tại sao VinaCapital lại đổ tiền vào DXS?" - nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi. Và VietTimes đã chuyển nó tới ông Andy Ho.