Chu kỳ tăng trưởng mới của TNG?

Chu kỳ tăng trưởng mới của TNG?

VietTimes – Doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của TNG tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt ngưỡng trước đại dịch. Song, lưu ý rằng, kể từ khi lập đỉnh vào tháng 6/2021, doanh thu của TNG đã suy giảm 3 tháng liên tiếp.
Lợi nhuận doanh nghiệp dệt may phân hoá

Lợi nhuận doanh nghiệp dệt may phân hoá

VietTimes – Các biện pháp giãn cách kéo dài khiến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp dệt may đặt nhà xưởng tại khu vực phía Nam sụt giảm mạnh trong khi các doanh nghiệp đặt nhà máy tại miền Bắc vẫn 'sống khoẻ'.