“Soi” Báo cáo tài chính hợp nhất mới nhất của Vinataba

“Soi” Báo cáo tài chính hợp nhất mới nhất của Vinataba

VietTimes – Với vai trò là doanh nghiệp đầu ngành thuốc lá, đang trong giai đoạn đẩy mạnh triển khai phương án sắp xếp, cổ phần hóa, tình hình sản xuất kinh doanh của Vinataba cũng rất được chú ý và Báo cáo tài chính (BCTC) Hợp nhất giai đoạn 1/1/2017 – 30/6/2017 đã phản ánh một phần nào bức tranh tài chính của công ty.