Ngoại ngữ hạn chế là rào cản lớn nhất của nhân lực CNTT

Ngoại ngữ hạn chế là rào cản lớn nhất của nhân lực CNTT

VietTimes -- Top 5 những công nghệ được các nhân sự ngành Công nghệ quan tâm và có dự định học hỏi trong thời gian tới là: Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ chuỗi khối; Khoa học dữ liệu; Máy học, học sâu; An ninh mạng. Tuy nhiên khả năng tiếng Anh chưa đủ tốt là rào cản lớn nhất để họ tự học, tự trang bị kiến thức từ các trang thông tin nước ngoài.