Thủ tướng: Sẽ xóa bỏ cơ chế “xin - cho“

Thủ tướng: Sẽ xóa bỏ cơ chế “xin - cho“

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ chuyển phương thức chỉ đạo điều hành từ mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ. Song song với việc phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng thị trường, hạn chế và tiến tới xóa bỏ cơ chế xin - cho.