9 ứng dụng Android nguy hiểm bạn nên xóa ngay lập tức

9 ứng dụng Android nguy hiểm bạn nên xóa ngay lập tức

VietTimes -- Google Play là nơi tuyệt vời cho những nhài phát triển mới muốn tạo ứng dụng của riêng họ. Nhưng, thật không may, không phải tất cả đều có ý tốt với khách hàng. Một số ứng dụng có thể thu thập dữ liệu từ điện thoại của bạn, chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và thậm chí lấy tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn.