Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam cổ vũ ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số mạnh mẽ

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam cổ vũ ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số mạnh mẽ

VietTimes -- Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam sẽ tiếp tục phát hiện và tôn vinh những dịch vụ, sản phẩm, giải pháp công nghệ số tiêu biểu của Việt Nam, đặc biệt là những sản phẩm công nghiệp ICT “Make in Viet Nam”, để quảng bá tới thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời Giải thưởng cũng tiếp tục cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ số để chuyển đổi số thành công.