Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê hộ tịch

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê hộ tịch

VietTimes --  Việc đăng ký hộ tịch phải được hiện đại hoá từ phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch, đồng thời, sẽ thực hiện Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và Ủy ban nhân dân các cấp trang bị máy tính nối mạng để phục vụ riêng cho công tác đăng ký hộ tịch