Hà Nội dừng lát đá vỉa hè “bền 70 năm“: Làm rõ trách nhiệm, xử lý việc làm sai

Hà Nội dừng lát đá vỉa hè “bền 70 năm“: Làm rõ trách nhiệm, xử lý việc làm sai

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu tạm dừng tất cả các dự án đang chuẩn bị triển khai đầu tư cải tạo, xây dựng vỉa hè tạm và tiến hành rà soát ngay lại dự án. Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, rà soát làm rõ trách nhiệm và xử lý việc làm sai trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai chỉ đạo của UBND TP về xây dựng hè đường.