Bầu Hiển làm Chủ tịch Bệnh viện Giao thông vận tải

Bầu Hiển làm Chủ tịch Bệnh viện Giao thông vận tải

Diễn ra suôn sẻ trong vòng 4 giờ ngày 26/12, ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển), Chủ tịch Tập đoàn T&T đã được bầu vào HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. Ông Hiển nhận được 31,2 triệu phiếu bầu, cao gần gấp đôi so với Giám đốc Bệnh viện là ông Trần Trung (19 triệu cổ phần).