Nạn đói năm 1945 (Kỳ 5): Sống qua kỳ đói

Nạn đói năm 1945 (Kỳ 5): Sống qua kỳ đói

Gia đình ông bà tôi thuộc lớp trung lưu. Bà nội và mẹ tôi căn cơ, tiết kiệm. Thế mà không thoát đói. Lớn lên tôi mới biết đó là cái đói Ất Dậu - cái đói mênh mông trùm khắp bao vùng miền, bao tỉnh huyện, không đâu và không ai thoát khỏi được.