Tiêu tiền trực tuyến lên ngôi

Tiêu tiền trực tuyến lên ngôi

Trung Quốc đang trải qua cơn bùng nổ fintech gần đây, với các công ty top đầu thống trị ngành này. Không phải tình cờ mà công ty con Ant Financial và Tencent của Alibaba lũng đoạn mảng thanh toán kỹ thuật số, hoặc Yirendai và Lufax là những tên tuổi lớn trong mảng cho vay trực tuyến. Tất cả thu hút lượng lớn đầu tư, mở rộng sang lĩnh vực có nhu cầu cao và đa dạng hóa thành công bên ngoài lĩnh vực cốt lõi.