Bà Elizabeth Warren: "Chính sách quảng cáo của Facebook đang biến nền tảng này thành một cỗ máy tung tin sai lệch để thu lợi."

Bà Elizabeth Warren: "Chính sách quảng cáo của Facebook đang biến nền tảng này thành một cỗ máy tung tin sai lệch để thu lợi."

VietTimes -- Chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã thách thức chính sách miễn kiểm tra thực tế (fact-checking) đối với các đoạn quảng cáo của chính trị gia của Facebook, bằng cách tung các đoạn quảng cáo có chứa thông tin sai cho rằng Mark Zuckerberg ủng hộ nỗ lực tranh cử của Tổng thống Donald Trump lên mạng xã hội.