Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị không Hội đồng nhân dân phường
Quốc hội thống nhất:

Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị không Hội đồng nhân dân phường

VietTimes -- Chính quyền địa phương ở TP. Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương, gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND). Riêng chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại TP. Hà Nội là UBND. Như vậy, chính quyền tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây không tổ chức HĐND.