Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết phản đối biện pháp cứng rắn của chính phủ Campuchia

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết phản đối biện pháp cứng rắn của chính phủ Campuchia Analysis

VietTimes -- Ngày 13.09.2016, Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết lên án những động thái cứng rắn của chính phủ Campuchia đối với các nhóm đối lập chính trị và nhân quyền, đồng thời Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại Geneva thảo luận về vấn đề lạm dụng quyền lực ở Campuchia và nhiều nơi khác.