Cao Nguyên Golan: Tuyên bố tai hại của ông Donald Trump

Cao Nguyên Golan: Tuyên bố tai hại của ông Donald Trump

Điều gì sẽ ngăn cản ông Trump phê chuẩn và thực thi những tuyên bố về chủ quyền của Israel? Theo những người Do Thái giáo, lời hứa của chúa về Judea và Samaria có nghĩa là sẽ có một cuộc sáp nhập cuối cùng từ bờ Tây [sông Jorndan] với các vùng lãnh thổ khác để lập nên một nước “Israel vĩ đại” kéo dài từ sông Jordan tới biển Địa Trung Hải.