Tiết lộ âm mưu của Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai

Tiết lộ âm mưu của Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai

“Tuần san Phượng Hoàng” số mới nhất tiết lộ Chu Vĩnh Khang (nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Chính pháp Trung ương) thông đồng với Bạc Hy Lai (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh) từng kết bè kết đảng.