“Ghé thăm” 19 Di sản Thế giới mới được UNESCO công nhận

“Ghé thăm” 19 Di sản Thế giới mới được UNESCO công nhận

VietTimes -- Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã bổ sung thêm 18 địa điểm mới vào danh sách các di sản thế giới. Một dãy núi ở Mexico, núi ở Pháp, một nhà thờ ở Đức và một khu rừng ở Canada là một trong những địa điểm mới. Những địa điểm này sẽ được liệt kê là khu bảo tồn để bảo vệ chúng cho các thế hệ tương lai.