Lực lượng Tiger giải phóng làng Al-Si'n ở miền Đông Aleppo

Lực lượng Tiger giải phóng làng Al-Si'n ở miền Đông Aleppo

VietTimes--Sư đoàn đặc biệt tinh nhuệ Tigers phối hợp với đồng minh bắt đầu chiến dịch quy mô lớn, đánh vào các vị trí của lực lượng khủng bố ở miền Đông Aleppo. Bỏ qua mục tiêu ban đầu là thành phố Al-Bab, lực lượng Tigers đổi  hướng tấn công giải phóng làng Al-Sin và tiến về Nhà máy nhiệt điện Aleppo.