Biển Đông: Cách ngăn chặn âm mưu dùng chiến thuật “sự đã rồi“

Biển Đông: Cách ngăn chặn âm mưu dùng chiến thuật “sự đã rồi“

VietTimes -- Tiến sĩ Ngô Di Lân là chuyên gia nghiên cứu tại đại học Brandeis, Mỹ về cách ứng xử của các nước trước chiến lược xâm chiếm lãnh thổ bằng chiến thuật "sự đã rồi" trong kỷ nguyên hiện đại. Ông cho rằng cách ngăn chặn sử dụng chiến thuật này là chứng minh cho nước gây hấn và có ý đồ xâm lược thấy rằng cái giá phải trả sẽ cao hơn và rủi ro sẽ lớn hơn những ước tính trước đó rất nhiều.