Đòi chia lãi tiền mặt: Bộ Tài chính thắng, Luật Doanh nghiệp thua

Đòi chia lãi tiền mặt: Bộ Tài chính thắng, Luật Doanh nghiệp thua

VietTimes -- Ngày 10/6, BIDV phát đi thông cáo báo chí về ĐHCĐ năm 2016 của ngân hàng này. Theo đó, đại hội đã biểu quyết chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,5%, nhưng cũng ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh theo quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền - ở đây là Bộ Tài chính và NHNN