Cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi hay “tức”?

Cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi hay “tức”?

Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi câu trả lời là không có ai được lợi, nếu không muốn nói thẳng là nhà đầu tư sẽ bị thiệt khi phải nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Vấn đề lại không riêng với nhà đầu tư... Tại sao?