Nín thở chờ tăng giá xăng

Nín thở chờ tăng giá xăng

Giá điện đã được điều chỉnh tăng 7,5% kể từ ngày 16/3 tới, việc giá xăng tăng có thể sẽ là cú sốc lớn đối với người tiêu dùng.  Sát ngày điều hành giá xăng dầu, có tin cho biết giá xăng có thể được điều chỉnh tăng hơn 1.000 đồng/lít.