Bổ nhiệm tân Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Bổ nhiệm tân Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Phó tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn vừa được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan sau khi ông Nguyễn Ngọc Túc về hưu từ 1/5. Với việc thay đổi nhân sự này, tạm thời Tổng cục Hải quan có một Tổng cục trưởng và 4 Phó tổng cục.