Cuộc chiến ớn lạnh trong lòng Châu Âu

Cuộc chiến ớn lạnh trong lòng Châu Âu

Người ta không khỏi giật mình lo ngại trước thực tế đang có những cơn sóng ngầm chiến tranh chảy cuồn cuộn trong lòng Châu Âu. Điều này được thấy rõ qua những động thái quân sự cấp tập, hối hả và tiềm ẩn đầy nguy cơ từ các nước trong khu vực.