Ai đã trồng cây trên đường Nguyễn Chí Thanh ?

Ai đã trồng cây trên đường Nguyễn Chí Thanh ?

Ngân hàng VPBank khẳng định chỉ tài trợ chứ không biết gì về việc trồng cây, còn Công ty Công viên cây xanh Hà Nội nói rằng việc trồng và mua cây là nhà tài trợ làm. Chiều 25-3 quyết định thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh đã được công bố.