Đức Đạt Lai Lạt Ma: cầu nguyện không đem lại hòa bình, làm việc chuyên cần mới an lạc

Đức Đạt Lai Lạt Ma: cầu nguyện không đem lại hòa bình, làm việc chuyên cần mới an lạc

VietTimes -- Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có những lời khuyên chí lí cho các Phật tử, những người mộ đạo và người dân trên toàn thế giới. Ông nói rằng sự cuồng tín, cầu nguyện sẽ không đem lại hòa bình cho nhân loại. Loài người cần bắt tay vào hành động thực tế thì mới có hòa bình, an lạc