Xe bay cá nhân Solexa

Xe bay cá nhân Solexa

Hai nhà công nghệ học Charles Bombardier (Công ty Imaginative) và Pete Bitar (Công ty AirBouyant) đã công bố ý tưởng về mẫu xe bay cá nhân hoàn toàn mới mang tên Solexa.