Bộ TT&TT được phân bổ 70 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu quốc gia

Bộ TT&TT được phân bổ 70 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu quốc gia

VietTimes -- Nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là 207,548 tỷ đồng, Bộ Xây dựng là 2,050 tỷ đồng, Bộ Thông tin và Truyền thông là 70,250 tỷ đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 122,300 tỷ đồng, Ủy ban Dân tộc là 50,700 tỷ đồng...