Christopher Wylie: "Facebook có thể khiến người dùng biến mất khỏi mạng Internet!"

Christopher Wylie: "Facebook có thể khiến người dùng biến mất khỏi mạng Internet!"

VietTimes – Trong buổi hội thảo tại London ngày 21/3, Chistopher Wylie - người tiết lộ thông tin về việc Cambridge Analytica nhận được sự hậu thuẫn của Facebook để truy cập thông tin của 50 triệu người dùng, đã có một phát biểu gây chấn động khi nói rằng "Facebook có thể xóa bỏ sự tồn tại của người dùng trên mạng Internet!"