Chuyên gia Nga chê quân đội Trung Quốc vẫn lạc hậu

Chuyên gia Nga chê quân đội Trung Quốc vẫn lạc hậu

VietTimes -- Vasilii Cashin cho rằng kỹ thuật của Trung Quốc đã không tồi, nhưng biên chế, chiến thuật và thể chế huấn luyện còn lạc hậu. Ông chỉ ra, về kinh tế, Trung Quốc ít nhất là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng sức mạnh quân sự vẫn lạc hậu so với các đội quân tiên tiến.