Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Việt Nam đang “đứng” đâu?

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Việt Nam đang “đứng” đâu?

VietTimes – Cuộc cách mạng công nghiệp mới sẽ thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với nhau, quy mô, phạm vi và sự phức tạp của nó sẽ không giống với bất kỳ cuộc cách mạng nào mà con người đã trải nghiệm trước đó. Vậy, Việt Nam chúng ta đang đứng ở đâu trong cuộc cách mạng công nghiệp này?