Hải Phòng hỏa tốc yêu cầu cách ly y tế tập trung với tất cả người từ vùng dịch

Hải Phòng hỏa tốc yêu cầu cách ly y tế tập trung với tất cả người từ vùng dịch

VietTimes -- TP. Hải Phòng vừa phát công văn hỏa tốc về việc tổ chức cách ly y tế tập trung đối với tất cả những người từ các vùng dịch về Hải Phòng từ ngày 3/4. Người cách ly nếu không thuộc diện quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sẽ phải tự chi trả chi phí phục vụ cách ly.