Quy trình số hóa quản lý thuốc của BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM có vấn đề?

Quy trình số hóa quản lý thuốc của BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM có vấn đề?

VietTimes – Thuốc có thời hạn sử dụng ghi trên nhãn là tháng 1/2020 nhưng trên phần mềm quản lý thuốc của BV thì 2 lọ thuốc này lại có hạn sử dụng là tháng 11/2021. Điều này đặt ra câu hỏi: Quy trình số hóa hoặc phần mềm quản lý thuốc, hóa chất chữa bệnh tại BV Truyền máu – Huyết học TP.HCM có vấn đề?