TS Bùi Kiến Thành: Phải thay “cổ phần hóa” bằng “tư nhân hóa” doanh nghiệp nhà nước

TS Bùi Kiến Thành: Phải thay “cổ phần hóa” bằng “tư nhân hóa” doanh nghiệp nhà nước

Hiện nay Việt Nam còn khoảng 1,2 - 1,3 triệu tỉ đồng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Nếu so với số vốn cần phải thoái thì con số này rất ít ỏi. Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, cần phải thúc đẩy “tư nhân hóa” chứ không chỉ là “cổ phần hóa” như hiện nay.