Bộ TT&TT bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành

Bộ TT&TT bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành

VietTimes -- Ngày 17 - 18/10, các đại biểu tham dự được tiếp cận với các chuyên đề sâu về công tác thanh tra trong lĩnh vực TT&TT, nghe phổ biến, trao đổi và thảo luận xử lý tình huống một số nội dung chủ yếu liên quan đến xuất bản, in và phát hành; báo chí và thông tin trên mạng và bưu chính viễn thông...