Bộ GD&ĐT chi 400 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng Thế giới để làm bộ SGK mới?

Bộ GD&ĐT chi 400 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng Thế giới để làm bộ SGK mới?

VietTimes – Theo nguồn tin riêng của VietTimes, sau lần đấu thầu tác giả sách giáo khoa (SGK) vào tháng 2/2019 không thành công, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lại đang tổ chức đấu thầu tác giả SGK lần thứ 2 để biên soạn thêm một bộ SGK “của Bộ” áp dụng ở lớp 1, lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021 – 2022.