Tổng thống Trump: Học sinh Việt Nam nằm trong số những học sinh giỏi nhất thế giới

Tổng thống Trump: Học sinh Việt Nam nằm trong số những học sinh giỏi nhất thế giới

VietTimes -- Đầu thập niên 1990, gần một nửa người dân Việt Nam sống chỉ với một vài đô la một ngày. Còn ngày nay, nền kinh tế Việt Nam mở cửa là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Kinh tế tăng gấp 30 lần và học sinh Việt Nam nằm trong số những học sinh giỏi nhất thế giới. Và điều này rất đáng phục.