Tham vọng thống trị đại dương của hải quân Trung Quốc

Tham vọng thống trị đại dương của hải quân Trung Quốc Analysis

Tham vọng của Trung Quốc sử dụng sức mạnh hải quân với những động thái gần đấy khiến các nhà phân tích chiến lược quân sự đặt câu hỏi về tư duy hải dương của Trung Quốc, tư duy chiến lược được thể hiện trong khái niệm "phòng thủ ngoài khơi xa" giai đoạn hiện nay