Thủ tướng Ukraine gặp nguy

Thủ tướng Ukraine gặp nguy

Hàng trăm người dân đến từ Đảng “Svoboda” theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine, hôm qua (7/4) đã biểu tình chống lại nạn tham nhũng, kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra nạn tham nhũng trong Quốc hội vàThủ tướng Ukraine tạm từ chức trong thời gian điều tra.